Перевірки роботодавців 2021: хто у зоні ризику

20 жовтня 2020
4319
Середній бал: 5 із 5

Проєкт плану здійснення комплексних перевірок на 2021 рік вже згенеровано, а Держпраці назвала критерії підприємств, які інспектуватиме першочергово. 2021 рік не за горами. Переконайтеся, що у січні до вас не завітають з перевіркою.

Перевірки роботодавців 2021: хто у зоні ризику


Державна регуляторна служба України нагадала, що 15.10.2020 року закінчився строк, відведений Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» для визначення органами держнагляду (контролю) переліків суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам держнагляду (контролю) у 2021 році та внесення відомостей про таких суб’єктів господарювання до Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), функції якої наразі забезпечує Інспекційний портал.

Таким чином, Інспекційним порталом автоматично згенеровано проєкт плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2021 рік, який у загальному доступі знаходиться у розділі «Плани перевірок».

Затвердження Державною регуляторною службою України плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2021 рік відбудеться 15.11.2020 року. Починаючи з 15.11.2020 і до 01.12.2020 органами державного нагляду (контролю) будуть затверджені річні плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2021 рік.

⚡️ Як проходять перевірки з праці під час карантину

Нагадаємо, що Держпраці оновила процес відбору суб’єктів господарювання з урахуванням ризикоорієнтованого підходу для планування контрольно-наглядової діяльності на 2021 рік.

Головною відмінністю у методах визначення першочерговості проведення планових перевірок роботодавців стали нові Критерії ризику від провадження господарської діяльності.

Держпраці першочергово перевірятиме планово роботодавців, які підпадають під такі критерії:

  • настання нещасних випадків, наявність випадків гострого або хронічного професійного захворювання у працівника, особи суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду тощо;
  • наявність об’єктів підвищеної небезпеки без зареєстрованої у встановленому порядку декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки;
  • наявність заборгованості з виплати заробітної плати або порушення строків її виплати;
  • виплата працівникам заробітної плати на рівні або нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати;
  • наявність звернень фізичних осіб про порушення, що спричинило шкоду їхнім правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, проте позапланові заходи державного нагляду (контролю) не були проведені через недостатність підстав для їх проведення тощо.

Задля забезпечення належного та об’єктивного формування Плану заходів державного нагляду (контролю) Держпраці на 2021 рік керівники територіальних органів Держпраці особисто погоджували Плани заходів з керівництвом Держпраці.

Держпраці зауважила, що планування наглядової діяльності на підставі зазначених критеріїв дозволяє забезпечити адресність перевірок суб’єктів господарювання, віднесених переважно до високого ступеня ризику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), та досягти підвищення ефективності роботи Держпраці, направленої на забезпечення конституційних прав та свобод працівників в Україні.

logo