-

Держпраці роз’яснила, як визначити тривалість навчальної відпустки працівника

21 жовтня 2020
3135
Середній бал: 5 із 5

Розраховуючи тривалість навчальної відпустки працівника, зверніть увагу на 4 ключові фактори. Скористайтесь підказками Держпраці, щоб надати відпустку без помилок.

Держпраці роз’яснила, як визначити тривалість навчальної відпустки працівника


Тривалість навчальної відпустки залежить від чотирьох факторів:

  1. рівня акредитації навчального закладу;
  2. курсу (перший, другий і наступні);
  3. форми навчання (заочна, вечірня);
  4. підстави (на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів; на період складання державних іспитів; на період підготовки та захисту дипломного проекту, роботи).

Акредитацію вишів скасовано ще 2014 року Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. Відтоді акредитують тільки освітні програми, але Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) не зазнав змін.

Чи можна надати навчальну відпустку, якщо сесія відбувається в онлайн-режимі

Управління Держпраці у Полтавській області нагадало, що стаття 15 Закону про відпустки передбачає працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надання додаткові оплачувані відпустки, а саме:

1. на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:

  • першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 10 календарних днів;
  • третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів;
  • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 30 календарних днів.

2. На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:

  • першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів;
  • третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 30 календарних днів;
  • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 40 календарних днів.

4. На період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації – 30 календарних днів.

5. На період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, – два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації – чотири місяці.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання – один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50% середньої заробітної плати працівника.

Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватись інша тривалість відпусток у зв’язку з навчанням.

 

logo