Уряд змінив ліцензійні умови освітньої діяльності

21 квітня 2021
9069
Середній бал: 5 із 5

20 червня 2021 року почне діяти нова редакція Ліцензійних умов

Уряд змінив ліцензійні умови освітньої діяльності

Діючі Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти затверджено постановою КМУ від 30.12.2015 № 1187. Кабмін виклав ці умови у новій редакції постановою «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187» від 24.03.2021 № 365 (далі — Постанова № 365). 

Як надати навчальну відпустку

Ліцензуванню підлягатимуть такі види освітньої діяльності: 

  • на рівні вищої освіти — за певним рівнем вищої освіти (початковий (короткий цикл), перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий), за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання на певному рівні вищої освіти. Ліцензування діяльності закладів вищої освіти (за винятком наукових установ), що провадиться з метою забезпечення здобуття вищої освіти за третім (освітньо-науковим / освітньо-творчим) рівнем, здійснюватиметься за умови наявності у закладу освіти ліцензії на провадження освітньої діяльності за другим (магістерським) рівнем вищої освіти; 
  • у сфері післядипломної освіти — підвищення кваліфікації або підготовка в інтернатурі за відповідною спеціальністю. Ліцензуванню підлягатиме освітня діяльність з підвищення кваліфікації працівників, обов’язковість якої передбачена законом, з підготовки в інтернатурі; 
  • на рівні фахової передвищої освіти — за відповідною спеціальністю, з підготовки іноземців та осіб без громадянства за акредитованими спеціальностями; 
  • на рівні професійної (професійно-технічної) освіти — за професіями або класом класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010 (у разі ліцензування освітньої діяльності, що провадиться на виробництві) з первинної професійної підготовки, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації на першому (початковому), другому (базовому), третьому (вищому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти; 
  • на рівні повної загальної середньої освіти - за певним рівнем повної загальної середньої освіти (початкова освіта, базова середня освіта, профільна середня освіта); 
  • на рівні дошкільної освіти — за рівнем дошкільної освіти; 
  • у сфері позашкільної освіти — може здійснюватися за рішенням засновника (засновників) закладу позашкільної освіти, засновника (засновників) іншої юридичної особи, що забезпечує (забезпечуватиме) здобуття позашкільної освіти, фізичної особи-підприємця, яка забезпечує (забезпечуватиме) здобуття позашкільної освіти. 

Під час ліцензування встановлюється спроможність здобувача ліцензії (ліцензіата) провадити освітню діяльність відповідно до встановлених цими Ліцензійними умовами вимог. 

Постанова № 365 опублікована в «Урядовому кур’єрі» від 20.04.2021 № 75 та почне діяти через 2 місяці — з 20 червня 2021 року. 

Олена Петровська,

експерт MCFR Кадри

За матеріалами Урядового порталу

logo