Чи зараховувати до страхового стажу періоди виконання сезонних робіт

29 травня 2015
655
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Пенсійний фонд України роз’яснив, чи можна зарахувати до страхового стажу період роботи в організації протягом сезону за повний рік роботи

Пенсійний фонд України роз’яснив, чи можна зарахувати до страхового стажу період роботи в організації протягом сезону за повний рік роботи.

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду України відповідно до вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.

Робота протягом повного сезону на підприємствах і в організаціях сезонних галузей промисловості, незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств і організацій, — за списком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, зараховується до стажу роботи за рік роботи. Інші сезонні роботи зараховуються до стажу роботи за їх фактичною тривалістю (абз. 2-3 ст. 61 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII).

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 583 затверджено, зокрема, Список сезонних робіт, зайнятість на яких протягом повного сезону зараховується до стажу для призначення пенсії за рік роботи.

Сезонними вважаються роботи, які внаслідок природних і кліматичних умов виконуються не цілий рік, а протягом певного періоду (сезону), що не перевищує шести місяців (ст. 1 Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24.09.1974 № 310-ІХ; далі — Указ).

При укладенні трудового договору роботодавець попереджає працівника про сезонний характер роботи (ст. 3 Указу). Це відображається в наказі (розпорядженні) про прийом на роботу. 

Отже, до страхового стажу роботи зараховуються періоди виконання сезонних робіт тільки, якщо факт сезонності роботи було вказано у наказах про прийняття на роботу та звільнення з неї.

ДО ВІДОМА

Правове регулювання роботи сезонних працівників визначається Указом, який діє на території України в частині, що не суперечить законодавству України відповідно до постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 № 1545-ХІІ, та постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей» від 28.03.1997 № 278.

logo