Гіг-спеціалісти працюватимуть за спеціальним законом

16 серпня 2021
3013
Середній бал: 5 із 5

Роботу за гіг-контрактом не вважатимуть фактичним допуском до роботи без оформлення трудового договору

Гіг-спеціалісти працюватимуть за спеціальним законом

Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 № 1667-ІХ (далі — Закон № 1667) опублікований у «Голосі України» від 13.08.2021 № 153 та почав діяти 14.08.2021.

Трудовий договір: визначаємо строк і форму

Мета Закону № 1667 — запровадити правовий режим Дія Сіті, визначити його організаційні, правові й фінансові засади. Резиденти Дія Сіті залучатимуть гіг-працівників на підставі гіг-контрактів.

Закон № 1667 містить норми, пов’язані з тимчасовою непрацездатністю, соціальними гарантіями, загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням гіг-спеціалістів.

Зокрема, розділ V закону № 1667 унормовує роботу працівників та гіг-спеціалістів резидента Дія Сіті.

Строк дії гіг-контракту, права, обов’язки та відповідальність сторін гіг-контракту, винагороду гіг-спеціаліста, умови припинення гіг-контракту та інші умови визначатимуть у гіг-контракті за домовленістю сторін з урахуванням особливостей, визначених Законом № 1667.

За відсутності підтверджень, що резидент Дія Сіті ввів фізичну особу в оману щодо правової природи вчиненого правочину, укладення та/або виконання гіг-контракту не вважатимуть вступом у трудові відносини.

Трудовий договір і цивільно-правовий договір: принципові відмінності

Гіг-контракти укладатимуть на невизначений строк, якщо інший строк не встановлений сторонами гіг-контракту чи законом.

Гіг-спеціаліст матиме право на щорічну оплачувану перерву у виконанні робіт тривалістю 17 робочих днів, якщо гіг-контракт не визначатиме більшу тривалість такої перерви.

Гіг-спеціалісти підлягатимуть страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та матимуть право на допомогу по тимчасовій непрацездатності в порядку та розмірах, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Резидент Дія Сіті повідомлятиме про укладення гіг-контракту центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в порядку, встановленому КМУ, до початку виконання робіт гіг-спеціалістом.

Закон № 1667 вносить зміни до КЗпП:

  • відносини між гіг-спеціалістами та резидентами Дія Сіті визначатиме Закон № 1667, дію КЗпП та законодавства про працю на них не поширюватимуть (ст. 3 КЗпП);
  • трудові спори працівників про виконання робіт чи надання послуг за гіг-контрактом в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах не розглядатимуть (п. 6 ч. 1 ст. 232);
  • укладення гіг-контракту у порядку та на умовах, передбачених Законом № 1667 не вважатимуть фактичним допуском до роботи працівника без оформлення трудового договору (контракту) та не накладатимуть штраф, передбачений КЗпП (ч. 11 ст. 265 КЗпП).

Олена Петровська,

експерт MCFR Кадри

За матеріалами «Голос України»

logo