Документи слід оформляти за ДСТУ 4163:2020, — Мін’юст

24 вересня 2021
27773
Середній бал: 5 із 5

Ініціали особи, використання яких передбачалось в ДСТУ 2003 року, наразі не використовуються

Документи слід оформляти за ДСТУ 4163:2020, — Мін’юст

Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) розмістило на офіційному сайті роз’яснення щодо застосування нового національного стандарту ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів», що діє з 01.09.2021. 

Автори роз’яснення звертають увагу на 10 новел нового ДСТУ порівняного з попереднім стандартом ДСТУ 4163:2003. 

Новела 1. Першочергово Мін’юст звертає увагу,  що сферою застосування ДСТУ 4163:2020, на відміну від ДСТУ 4163:2003, є організаційно-розпорядчі документи незалежно від носія інформації. Стандарт визначає склад і зміст постійної інформації реквізитів для організаційно-розпорядчих документів незалежно від носія інформації (паперовий, електронний). ДСТУ 4163:2003 не поширювався на процеси створення та обігу електронних організаційно-розпорядчих документів. 

Новела 2. В ДСТУ 4163:2020 змінився склад реквізитів документів, а саме: наразі ДСТУ 4163:2020 не передбачає такого реквізиту як «зображення нагород», змінилася нумерація реквізитів, новим у переліку є реквізит 28 «відмітка про ознайомлення з документом». Попри зміни у складі реквізитів, їх загальна кількість залишилася незмінною – 32. 

Новела 3. Новацією є деталізація складу довідкових даних про юридичну особу, а саме деталізація складу реквізитів поштової адреси – встановлено чітку послідовність реквізитів: назва вулиці, номер будинку, номер корпусу чи офісу (за потреби), назва населеного пункту, району, області, поштовий індекс. 

ДСТУ 4163:2020 передбачив допустимість зазначення у довідкових даних двох адрес: юридичної (зазначеної в ЄДРПОУ) та фактичної (для листування), якщо місцезнаходження юридичної особи відрізняється від адреси фактичного здійснення діяльності чи розміщення офісу. 

Як створити сканкопію трудової книжки

Новела 4. Важливим є закріплення в ДСТУ 4163:2020 вимоги щодо відповідності місця складення документа найменуванню населеного пункту згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України. Наприклад:

  • м. Дніпро
  • смт Гостомель Київської області
  • с-ще Степове; Фастівського району Київської області
  • с. Березівка Макарівського району Київської області

Однак, у разі зазначення в цьому реквізиті столиці «Київ» скорочення «м.» не застосовують. 

Новела 5. Також в ДСТУ 4163:2020 чітко зазначено, що датуванню підлягають усі службові відмітки, проставлені на документі, а саме: віза, резолюція, відмітка про засвідчення копії документа, відмітка про надходження документа до юридичної особи, відмітка про виконання документа та відмітка про ознайомлення з документом. 

Новела 6. При застосуванні у текстах нормативно-правових актів та посиланнях на них і в документах, що містять відомості фінансового характеру, словесно-цифрового способу зазначення дат ДСТУ 4163:2020 передбачив проставляння нуля в позначенні дня місяця, якщо він містить одну цифру. 

Новела 7. Деталізованими є положення в ДСТУ 4163:2020 щодо реєстраційного індексу документа, а саме стандарт передбачив склад реєстраційного індексу, спосіб відокремлення складових частин реєстраційного індексу одна від одної, навів наочні приклади. 

Новела 8. Суттєвими стали і зміни у складі реквізиту «підпис». ДСТУ 4163:2020 встановив, що підпис має містити найменування посади особи, яка підписує документ, особистий підпис (окрім електронних документів), власне ім’я і прізвище. Крім того, прізвище (у складі будь-якого реквізиту) друкується великими літерами. Ініціали особи, використання яких передбачалось в ДСТУ 4163:2003, наразі не використовуються. 

Новела 9. Важливими є положення ДСТУ 4163:2020, що пов’язані із забезпеченням функціонування української мови як державної. Стандарт 2020 року встановлює, що документи складають державною мовою, крім випадків, передбачених законодавством про мови в Україні. Документи ж, адресовані державним органам, складають лише українською мовою. 

Новела 10. Окрім зазначеного, вагомими змінами ДСТУ 4163:2020 стали вимоги до виготовлення документів, а саме вимоги щодо використання шрифтів розмірами 8-12, 12-14 та 14-16, використання міжрядкових інтервалів та дотримання відповідних відступів від межі лівого поля документа. 

Документи слід оформляти за ДСТУ 4163:2020, — Мін’юст
Ірина Житковакерівник групи експертів MCFR Кадри
Експерт розклав оформлення відпустки на кроки; систематизував, де керуватися законом, а де — урядовим порядком; застеріг від хибних дій. Оформити відпустку за 15 хвилин допоможуть інструкція та зразки документів

Новими є і вимоги щодо способу друкування документів: тексти документів постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання друкують на одному боці аркуша. Документи тимчасового строку (до 10 років включно) зберігання можна друкувати на лицьовому і зворотному боці аркуша. 

Як зауважують фахівці Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, за результатами аналізу положень, що знайшли своє відображення в ДСТУ 4163:2020, вбачається чергова спроба уніфікувати систему організаційно-розпорядчої документації та вимоги до оформлення документів. Однак для відповідних суб’єктів при роботі із документами обов’язковим також є дотримання вимог і Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», і Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну та Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55, а також вимог власних інструкцій з діловодства. 

Підготувала експертна група MCFR Кадри 

за матеріалами Мін’юсту

logo