Випробовування працівника під час прийому на роботу: на що звернути увагу кадровику

11 жовтня 2021
6036
Середній бал: 5 із 5

Як встановити випробування та яка його тривалість

Випробовування працівника під час прийому на роботу

При укладенні трудового договору випробування може бути обумовлене угодою сторін для перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається (ст. 26 КЗпП). Умова про випробування працівника під час прийняття на роботу належить до додаткової умови трудового договору. 

Як встановити випробування при прийнятті на роботу

В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.

Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу для:

 • осіб, які не досягли вісімнадцяти років;
 • молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
 • молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;
 • осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
 • осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;
 • осіб, обраних на посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
 • осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи;
 • вагітних жінок;
 • одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;
 • осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців;
 • осіб на тимчасові та сезонні роботи; внутрішньо переміщених осіб.

Також випробування не встановлюється при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

Антифейк: як НЕ треба встановлювати випробування

Випробування працівнику встановлюється лише при прийняті на роботу і не може бути умовою до моменту укладення трудового договору. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабміном (ст. 24 КЗпП).

Строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, – шести місяців, якщо інше не встановлено законодавством України.

Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.

Який мінімальний строк випробування

До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини.

Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.

У разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі, він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення.

За матеріалами Управління Держпраці в Хмельницькій області

logo