МОН занепокоєне скороченням працівників галузі освіти

17 квітня 2015
175
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Міністерство освіти і науки України в листі від 18.03.2015 № 1/11-3844 висловила свої міркування щодо недопущення скорочення на 3% чисельності працівників галузі на підставі протоколу селекторної наради Прем'єр-міністра України від 13 січня 2015 року

Міністерство освіти і науки України в листі від 18.03.2015 № 1/11-3844 висловила свої міркування щодо недопущення скорочення на 3% чисельності працівників галузі на підставі протоколу селекторної наради Прем'єр-міністра України від 13 січня 2015 року.

Міністерство стурбоване численними зверненнями, які надходять від профспілкових організацій та трудових колективів галузі освіти, стосовно скорочення кількості працівників навчальних закладів, про що йшлося на селекторній нараді Прем'єр-міністра України 13 січня 2015 року.

Дійсно, чисельність працівників навчальних закладів визначається у відповідності до Типових штатних нормативів певних типів навчальних закладів, які затверджені наказами Міністерства, погоджені із Міністерством соціальної політики України, Міністерством фінансів України, суб'єктами Генеральної угоди та пройшли відповідну державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України. До речі, чисельність працівників відповідно до цих Типових штатних нормативів є і так обмеженою і не може збільшуватись вже протягом кількох років (спочатку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 943 «Про економію бюджетних коштів, передбачених на утримання органів державної влади та інших державних органів», нині - згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету»).

Чисельність учительського та викладацького складу затверджується у відповідності до навчальних планів, кількості годин та учнів, студентів.

Скорочення чисельності працівників галузі також є неприпустимим, оскільки призведе до погіршення навчального процесу та руйнування системи освіти в цілому.

Водночас МОН звертає увагу на те, що Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України видає обов'язкові для виконання акти - постанови і розпорядження.

Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у формі постанов Кабінету Міністрів України.

Акти Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України.

З огляду на викладене, МОН цілком погоджується із Профспілкою працівників освіти ї науки в тому, що Протокол селекторної наради не може розглядатися як обов'язковий для виконання нормативно-правовий акт, у відповідності із яким обласні та Київська міська державні адміністрації мають вжити заходів для 3-відсоткового скорочення чисельності працівників бюджетних установ.

logo