-

Трудові гарантії для осіб з інвалідністю у випадку скорочення

1 грудня 2021
3682
Середній бал: 5 із 5

Детальне роз'яснення від БПД

Трудові гарантії для осіб з інвалідністю у випадку скорочення

Наказ про звільнення за скороченнямСкачати зразок за ДСТУ 4163:2020

На малих та великих підприємствах виникають обставини, при яких часто застосовуються радикальні методи, працівників масово скорочують, або змушують писати заяви на звільнення за власним бажанням. У такій ситуації виникає проблема із подальшим працевлаштуванням, а якщо це особа із інвалідністю, то це тільки у рази підвищує складність цього питання.

Чи можна скоротити особу з інвалідністю

Як відбувається скорочення працівників

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним у випадку змін в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (статі 40 КЗпП).

Процедура скорочення чисельності або штату працівників передбачає:

 • повідомлення первинних профспілкових організацій про заплановане скорочення чисельності або штату працівників;
 • видання наказу про скорочення чисельності або штату працівників;
 • попередження працівників про наступне вивільнення, пропонування переведення на іншу роботу;
 • отримання згоди виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації на звільнення працівників;
 • інформування місцевого центру зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників;
 • звільнення працівників.

Чи можна змушувати написати заяву на звільнення

Ні, в жодному випадку ні за яких обставин особу не можуть змушувати писати заяву на звільнення. У випадку скорочення штату про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. Це має бути вручений наказ під підпис. Збіг двомісячного строку, встановленого статтею 49-2 КЗпП, починається з наступного дня після ознайомлення.

Пільги та гарантії у сфері праці працівникам з інвалідністю

Якщо працівнику повинні запропонувати переведення на іншу роботу, то яка вона має бути

Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації. Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний пропонувати працівнику вакансії, що були на день попередження про звільнення, а також вакансії, що з’являються протягом 2 місяців і які відповідають його професії та кваліфікації (рівнозначні нинішній посаді або нижчі).

Разом з цим, власник або уповноважений ним орган не зобов’язаний пропонувати працівнику посаду вищого рівня: можливість призначення на такі посади визначається загальними правилами про комплектування кадрів, які діють на підприємстві. Звільнення з підстав скорочення чисельності або штату працівників допускається, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу.

Як оформляти документи за ДСТУ 4163:2020

Гарантії та режим роботи для осіб із інвалідністю

 • при прийнятті на роботу не встановлюються випробування для осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи (ч. 3 ст. 26 КЗпП);
 • інвалідність є поважною причиною для розірвання трудового договору, укладеного на визначений строк (ч. 1 ст. 39 КЗпП);
 • при скороченні чисельності або штату переважне право залишитися на роботі при рівних умовах продуктивності праці та кваліфікації надається особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється чинність

  Закону

  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,(п. 5 ч. ст. 42 КЗпП).

За бажанням працівника-особи з інвалідністю або за вимогами його індивідуальної програми реабілітації, йому може встановлюватися режим роботи на умовах неповного робочого дня (неповного робочого тижня) та пільгові умови праці (ст. 172 КЗпП).

Переведення на легшу роботу

За бажанням працівника–особу з інвалідністю роботодавець може перевести його на легшу роботу. Таке переведення можливе за умови, якщо інвалідність працівника настала за інших обставин, аніж внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання.

Переведення на легшу роботу працівника-особу з інвалідністю відбувається на конкретно визначений та узгоджений із роботодавцем термін або без обмеження такого терміну з дотриманням рекомендацій МСЕК. Переведення на легшу роботу може впливати на нижчу оплату.

Трудові гарантії для осіб з інвалідністю у випадку скорочення
Ірина Житковакерівник групи експертів MCFR Кадри
Ця консультація враховує вимоги щодо письмової форми трудового договору про дистанційну роботу, що діє з 16.07.2021

За працівником, переведеним на легшу роботу, протягом двох тижнів з дня переведення зберігатиметься попередній середній заробіток. У деяких, передбачених законодавством випадках, на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи може зберігатися попередня середня зарплата працівника або надаватися матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соцстрахуванням (ст. 170 КЗпП).

У випадках, передбачених законодавством, на роботодавця покладено обов’язок організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці (ст. 172 КЗпП).

За матеріалами БПД

logo