Правомірність відсторонення від роботи працівників закладів освіти через їх відмову або ухилення від вакцинації проти COVID-19 підтверджує Держпраці

7 грудня 2021
15827
Середній бал: 5 із 5

Актуальна інформація від Держпраці

Держпраці ставить крапку у спірному питанні щодо правомірності відсторонення від роботи працівників закладів освіти через їх відмову або ухилення від проходження вакцинації проти COVID-19

На розгляді в ГУ Держпраці у Харківській області знаходиться велика кількість звернень громадян, які є працівниками закладів освіти, з приводу правомірності їх відсторонення від роботи без збереження зарплати через відмову або ухилення від проходження вакцинації від короновірусної хвороби COVID-19 та ненаданням відповідних медичних довідок щодо наявності відповідних протипоказань.

Як відсторонити від роботи невакцинованого працівника

Наказ МОЗ № 2153 від 04.10.2021, зареєстрований в Мін'юсті 07.10.2021 року за № 1306/36928 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням», відповідно до ст. 10 Закону «Основи законодавства України про охорону здоров’я», ст. 12 Закону «Про захист населення від інфекційних хвороб», п. 8 Положення про МОЗ, затвердженого постановою Кабміну від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабміну від 24 січня 2020 року № 90), та з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України, попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики, затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням (далі – Перелік).

Як відобразити в табелі відсторонення невакцинованого працівника

Відповідно до цього Переліку (у разі відсутності абсолютних протипоказань до проведення профілактичних щеплень, відповідно до Переліку медпротипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Мінюстом 10 жовтня 2011 року за № 1161/19899 (у редакції наказу МОЗ від 11 жовтня 2019 року № 2070) обов’язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS–CoV-2, на період дії карантину, встановленого Кабміном з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS–CoV-2, підлягають працівники:

  • закладів вищої
  • післядипломної
  • фахової передвищої
  • професійної (професійно-технічної)
  • загальної середньої
  • спеціальних
  • дошкільної
  • позашкільної освіти
  • закладів спеціалізованої освіти
  • наукових установ незалежно від типу та форми власності

Пункт 4 наказу МОЗ № 2153 від 04.10.2021 встановлює, що цей наказ набирає чинності через один місяць з дня його офіційного опублікування. Публікація наказу в офіційному виданні Офіційний вісник України — 2021 р. здійснена 08.10.2021 року.

Преамбула наказу МОЗ № 2153 від 04.10.2021, зареєстрований в Мін'юсті 07.10.2021 року за № 1306/36928 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» містить посилання на ст. 10 Закону «Основи законодавства України про охорону здоров’я», ст. 12 Закону «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Чи можна на посаду відстороненого невакцинованого працівника прийняти іншого працівника

Закон — нормативно-правовий акт, встановлений  законодавчим  органом загальнообов’язкове правило, яке має найвищу юридичну силу та є складовою законодавства в цілому. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй.

Станом на момент заходу держконтролю Закон «Про захист населення від інфекційних хвороб» є чинним, інформація щодо визнання його неконституційним відсутня.

Відповідно до п. 1 п. 11 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації, затвердженого Наказом Мін'юсту 12 квітня 2005 року № 34/5 (у редакції наказу Мін'юсту від 26 березня 2020 року № 1207/5) державна реєстрація нормативно-правового акта здійснюється, якщо нормативно-правовий акт відповідає Конституції та законодавству України.

Кадровий інтенсив для бухгалтера

Наказ МОЗ України № 2153 від 04.10.2021 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням», зареєстрований в Мін'юсті 07.10.2021 року за № 1306/36928, а отже – відповідає Конституції та законодавству України.

Отже, відсторонення від роботи працівників закладів освіти через їх відмову або ухилення від проходження вакцинації від короновірусної хвороби COVID-19  на термін до усунення причин такого відсторонення та ненаданням відповідних медичних довідок щодо наявності відповідних протипоказань є правомірним та відповідає вимогам чинного законодавства про працю.

За матеріалами ГУ Держпраці в Харківській області

logo