Хто має право на відпустку при народженні дитини

8 грудня 2021
2861
Середній бал: 5 із 5

Роз'яснення надає Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці

Хто має право на відпустку при народженні дитини

Як надавати батькові відпустку при народженні дитини

15 квітня 2021 року ухвалено Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною», що забезпечує рівні можливості матері та батька у догляді за немовлям та запроваджує новий вид відпустки при народженні дитини.

Порядок надання відпустки при народженні дитини, затвердженого постановою КМУ від 07 липня 2021 року № 693 (далі — Порядок №693), визначає механізм та умови надання одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини.

Відповідно до пункту 3 Порядку № 693, право на відпустку мають:

  • чоловік, дружина якого народила дитину;
  • батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови, що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;
  • баба або дід, або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Оплачувана відпустка тривалістю до 14 календарних днів надається одноразово без урахування святкових і неробочих днів за письмовою заявою працівника, але не пізніше трьох місяців з дня народження дитини та повинна бути використана працівником не пізніше 104-го дня з дня народження немовляти.

Хто має право на відпустку при народженні дитини
Ірина Житковакерівник групи експертів MCFR Кадри
Консультація ураховує всі зміни і допоможе: оформити відпустку матері чи батьку; замінити відсутнього працівника; припинити та оформити відпустку знову; вивести на роботу працівника після закінчення відпустки.

Щоб підтвердити право на відпустку, працівники вищезазначених категорій, одночасно із письмовою заявою поють надати документ, необхідний для державної реєстрації народження дитини або свідоцтво про народження дитини.

Окремо чоловік, дружина якого народила дитину, додатково пред’являє свідоцтво про шлюб.

Якщо бать не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, для отримання відпустки повинен додатково надати довідку про реєстрацію місця проживання.

Щоб надати відпустку бабі, діду або іншому повнолітньому родичу немовляти, мати якої є одинокою, додатково надається заява одинокої матері, в якій зазначається особа, що фактично здійснюватиме догляд за дитиною та копія витягу з Реєстру про державну реєстрацію народження дитини чи довідки про народження із зазначенням відомостей про батька дитини відповідно до ст. 135 СК або свідоцтво про смерть батька дитини, рішення суду про позбавлення його батьківських прав, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим.

Кадровий інтенсив для бухгалтера

Бабі, діду або іншому повнолітньому родичу дитини, батько якої є одиноким, для отримання відпустки додатково додається заява одинокого батька, в якій засвідчується невикористання ним такої відпустки та зазначається особа, що фактично здійснюватиме догляд за дитиною, а також свідоцтво про смерть матері дитини або рішення суду про позбавлення її батьківських прав, визнання безвісно відсутньою чи оголошення померлою.

Відпустка при народженні дитини має ряд своїх особливостей, які вирізняють її з поміж інших видів відпусток:

  • відпустка не підлягає поділу на частини;
  • у разі народження двох  і більше дітей від однієї вагітності тривалість відпустки не збільшується;
  • заробітна плата працівникам за час цієї відпустки виплачується  не пізніше 3-х днів з дня її початку.

Працівник, який протягом трьох місяців з дня народження дитини був звільнений та працевлаштований на інше підприємство до заяви про надання відпустки повинен додати також довідку про її невикористання на попередньому місці роботи.

Отже, чоловіки зможуть приділити більше часу своїм дітям, що сприятиме посиленню інституту ролі батька у процесі виховання дітей та розвитку відповідального батьківства в країні.

За матеріалами Південно-Східного міжрегіонального управління Держпраці

logo