-

Чи можуть голова та члени споживчого товариства виконувати свої обов'язки на громадських засадах, - роз’яснення Мінсоцполітики

13 березня 2015
515
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Міністерство соціальної політики України в листі від 02.03.2015 № 228/13/84-15 надало роз’яснення щодо виконання обов'язків голови та членів споживчого товариства на безоплатній основі

Міністерство соціальної політики України в листі від 02.03.2015 № 228/13/84-15 надало роз’яснення щодо виконання обов'язків голови та членів споживчого товариства на безоплатній основі.

Мінсоцполітики України нагадало, що відповідно до статті 21 Закону України від 24.03.1995 № 108/95-ВР «Про оплату праці» працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору.

Статтею 111 Господарського кодексу України визначено, що споживче товариство є юридичною особою і діє на основі статуту, а правові засади організації та діяльності споживчої кооперації визначаються законом.

Відповідно до частини 2 статті 5 Закону України «Про споживчу кооперацію» основним документом, що регулює діяльність споживчого товариства, є статут. У ньому визначаються порядок вступу до товариства і виходу з нього, права та обов'язки членів товариства, його органи управління, контролю та їх компетенція, порядок утворення майна товариства і розподілу прибутку, умови реорганізації і ліквідації товариства та інші положення, що не суперечать законодавчим актам України.

У статутному документі можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності об'єднання громадян.

Що стосується питання винагороди за виконання функціональних обов'язків голови та членів споживчого товариства, то вони також мають бути визначені у статуті або іншому документі, затвердженому в установленому порядку вищим органом управління організації.

Пунктом 1 статті 7 Закону визначено, що вищим органом управління споживчого товариства є загальні збори його членів, які приймають статут, визначають розміри вступного і обов'язкового пайового внеску, обирають керівні та контрольні органи товариства, а також вирішують інші питання, пов'язані з його діяльністю.

При цьому голова та члени правління, а також інші члени організації можуть виконувати свої обов'язки на громадських засадах (на безоплатній основі).

logo