Чи застосовується Постанова № 2 у ЗОЗ комунальної форми власності – роз’яснення Держпраці

17 лютого 2022
6908
Середній бал: 5 із 5

Чи застосовується Постанова № 2 у ЗОЗ комунальної форми власності – роз’яснення Держпраці

Підпунктом 1 п. 1 Постанови № 2 установлено, що розмір нарахованої заробітної плати медпрацівникам ЗОЗ державної або комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці установлюється у межах фонду оплати праці на 2022 рік:

  • на рівні не менше 20 000 грн лікарям (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;
  • на рівні не менше 13 500 грн для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства.

Чи мають медпрацівники право на відпустку за особливий характер праці

Водночас підпунктом 2 п. 1 Постанови № 2 передбачено, що граничний розмір надбавок, передбачених у підпункті «а» підпункту 2 п. 3 постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі – Постанова № 1298), може бути збільшений для досягнення розміру нарахованої заробітної плати медпрацівникам ЗОЗ державної або комунальної форми власності, передбаченого підпунктом 1 п. 1 Постанови № 2.

Підпунктом 4 п. 1 Постанови № 2 установлено: диференціація заробітної плати медпрацівникам ЗОЗ державної або комунальної форми власності здійснюється у межах фонду оплати праці шляхом встановлення доплат та надбавок з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

Враховуючи викладене, при застосуванні вимог Постанови № 2 для закладів комунальної власності необхідно брати до уваги наступне.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про оплату праці» (далі – Закон) умови і розміри оплати праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються КМУ.

У закладах охорони здоров’я, які за організаційно-правовою формою функціонують як комунальні некомерційні підприємства, умови оплати праці встановлюються з урахуванням ст. 97 КЗпП України та статті 15 Закону, а саме:самостійно визначають у колективному договорі форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних та гарантійних виплат із дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.

Основні правові засади розробки, укладення і виконання колективного договору з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально економічних інтересів працівників і власників визначаються Законом України «Про колективні договори і угоди».

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів. Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції, зокрема щодо нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів зарплати (окладів, тарифних ставок) та інших видів трудових виплат – доплат, надбавок, премій тощо (ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди»).

Таким чином, форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат працівників підприємств визначаються підприємствами самостійно в колективному договорі із дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та угодами.

В той самий час умови оплати праці медпрацівників затверджено спільним наказом Міністерства праці та соцполітики України та МОЗ України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (зі змінами) (далі – Умови), розробленим на виконання постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами).

Для забезпечення фінансування розмірів заробітної плати медпрацівникам Постановою № 2 внесено зміну у додаток 3 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою КМУ від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій». Відповідно до неї надавач медичних послуг зобов’язаний протягом строку дії договору відповідно до законодавства забезпечувати виплату заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної чи комунальної форми власності у розмірі не меншому, ніж передбачено Постановою № 2.

Джерело: Управління Держпраці у Полтавській обл.

logo