Особливості звільнення держслужбовців, які працюють дистанційно, в умовах воєнного стану

15 червня 2022
6525
Середній бал: 5 із 5

Як вручити попередження про звільнення та видати трудову книжку державному службовцю-дистанційнику, — роз’яснили в НАДС

Особливості звільнення держслужбовців, які працюють дистанційно, в умовах воєнного стану

Звільнення під час воєнного стану: алгоритми зі зразками

Яким вручати попередження про звільнення,  передбачене частиною третьою статті 87 Закону України «Про державну службу», державному службовцю, який працює дистанційно?

Суб’єкт призначення або керівник державної служби попереджає державного службовця про наступне звільнення на підставі пунктів 1 та 1-1 частини першої цієї статті у письмовій формі не пізніше ніж за 30 календарних днів (ч. 3 ст. 87 Закону України «Про державну службу»). 

Одночасно з попередженням про звільнення на підставі пункту 1 частини першої цієї статті суб’єкт призначення або керівник держслужби пропонує державному службовцю іншу рівнозначну посаду державної служби або, як виняток, нижчу посаду державної служби відповідно до професійної підготовки та професійних компетентностей. При цьому враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством про працю.

Державний службовець звільняється на підставі пункту 1 частини першої цієї статті у разі, коли відсутня можливість запропонувати відповідні посади, а також у разі його відмови від переведення на запропоновану посаду. 

Переведення здійснюється лише за згодою державного службовця (ч. 2 ст. 41 Закону про державну службу).

Стаття 9-1 Закону про державну службу скеровує, що доведення інформації або документів до відома державного службовця відповідно до вимог цього Закону здійснюється шляхом її вручення або надсилання поштою, в тому числі з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку. У разі доведення інформації або документів шляхом використання інших засобів телекомунікаційного зв’язку такий спосіб фіксується протоколом у порядку, встановленому КМУ.

Інформація або документи надсилаються держслужбовцю за адресою місця проживання/перебування або на його адресу електронної пошти чи з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку за наявними в особовій справі контактними даними.

НАДС нагадує, що держслужбовець при вступі чи проходженні державної служби зобов’язаний повідомити службу управління персоналом про його засоби електронної пошти чи інші засоби телекомунікаційного зв’язку з ним з метою їх використання для доведення до відома державного службовця інформації або документів.

Інформація або документи, надіслані поштою, в тому числі електронною, чи шляхом передання з використанням інших засобів зв’язку вважаються такими, що доведені до відома державного службовця на п’ятий календарний день з моменту їх відправлення.

Таким чином, передати попередження про наступне вивільнення відповідно до статті 87 Закону державному службовцю, який виконує завдання за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу (працює надомно), можливо шляхом надсилання поштою, в тому числі з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку.

НАДС зауважує, що до тексту попередження про наступне вивільнення доцільно включити інформацію, що ненадання згоди на переведення запропоновану посаду протягом встановленого (щонайменше тридцятиденного) строку вважатиметься відмовою від такого переведення.

При цьому, з огляду на воєнний стан в Україні, Національне агентство з питань державної служби вважає доцільним пересвідчитись (зокрема, шляхом особистої комунікації), що держслужбовець дійсно ознайомився з повідомленням про наступне вивільнення і з пропозицією іншої посади.

Провідні експерти з трудового права чекають на вас 8 липня

Як видавати трудову книжку працівнику у разі його звільнення, якщо він працює дистанційно і відсутній  в державному органі в останній робочий день?

Пункт 4.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників скеровує: якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то власник або  уповноважений  ним  орган  в  цей  день надсилає йому поштове повідомлення  із вказівкою  про  необхідність   отримання трудової книжки. Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника. 

На думку НАДС, після отримання письмової згоди звільненого державного службовця трудова книжка може бути направлена йому поштою. Якщо можливість поштового відправлення трудової книжки держслужбовцю наразі відсутня, а сам він не може прибути до державного органу для її отримання, НАДС вважає, що така трудова книжка має зберігатися в держоргані до моменту її передачі державному службовцю одним із вищезазначених способів. 

Національне агенство України з питань державної служби нагадує, що законодавство не містить визначених форм та обсягів письмових заяв, які мають надаватись працівниками відповідно до законодавства. Такі письмові заяви можуть бути складені в будь-якій формі, при цьому містити чітке, однозначне і зрозуміле волевиявлення заявника. Таким чином, письмові заяви і повідомлення, у тому числі згоду на поштове відправлення трудової книжки, можуть бути надані державним службовцем у формі текстового повідомлення будь-якими засобами телекомунікаційного зв’язку (електронна пошта, WhatsApp, Telegram тощо).

Джерело: НАДС

logo