Право на відпустку працівника після демобілізації

30 червня 2022
3078
Середній бал: 5 із 5

Чи може працівник піти у відпустку відразу після військової служби? Чи зараховується цей період до стажу для щорічної основної відпустки та чи враховувати період служби, надаючи компенсацію при звільненні?

Право на відпустку працівника після демобілізації

За працівником, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичної особи – підприємця, де він працював на час призову(ст. 119 КЗпП).

Час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково, зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (п. 2 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про відпустки»).

Тобто працівник після демобілізації має право на щорічну основну відпустку на підприємстві, на якому він працював на час призову або укладання контракту. Цим правом він може скористатися у будь-який зручний для нього час, у тому числі відразу після демобілізації. У разі звільнення, незалежно від підстав, має право отримати грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток.

Водночас протягом воєнного стану діють обмеження та особливості організації трудових відносин, запроваджені Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX (далі — Закон № 2136).  Зокрема, стаття 12 Закону № 2136 скеровує:

  • у період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні.
  • у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Джерело: Східне міжрегіональне управління Держпраці

logo