Подарунок вартістю понад мінімальну зарплату — штраф з конфіскацією

10 серпня 2016
669
Середній бал: 5 із 5
 • Теми:

Визначено порядок оформлення уповноваженими особами НАЗК протоколу про адміністративні правопорушення та приписів НАЗК про порушення антикорупційного законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та Закону України «Про політичні партії в Україні», якщо вчинені політичною партією дії (чи бездіяльність) не тягнуть за собою іншого виду відповідальності

Національне агентство з питань запобігання корупції рішенням від 09.06.2016 № 5 визначило, що підставами для складання протоколу про адміністративне правопорушення є:

 • вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення; далі — КпАП);
 • порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (ст. 172-5 КпАП);
 • порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6 КпАП);
 • порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 172-7 КпАП);
 • незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень (ст. 172-8 КпАП);
 • невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9 КпАП);
 • невиконання законних вимог (приписів) НАЗК (ст. 188-46 КпАП);
 • порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії, порушення порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації або агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму (ст. 212-15 КпАП);
 • порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (ст. 212-21 КпАП).

Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією (ст. 172-4 — 172-9 КпАП), а також правопорушень, передбачених статтями 212-15, 212-21 КпАП, накладається протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.

Адміністративне стягнення за правопорушення, передбачене статтею 188-46 КпАП, накладається не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення.

Уповноважена особа НАЗК, яка склала протокол про адміністративне правопорушення, одночасно з надісланням його до суду надсилає органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, де працює особа, яка притягається до відповідальності, повідомлення про складення протоколу із зазначенням характеру вчиненого правопорушення та норми закону, яку порушено.

Окрім того, у випадках виявлення порушення антикорупційного законодавства НАЗК вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації припис, який є обов’язковим для виконання.

Контроль за своєчасністю та повнотою виконання вимог, зазначених у приписі НАЗК, здійснює уповноважена особа НАЗК, яка виявила порушення, чи інша уповноважена особа НАЗК, на яку покладено контроль за його виконанням.

Ольга Савченко,
експерт MCFR: Кадри

Від редакції

Про особливості реалізації вимог антикорупційного законодавства в установах (підприємствах, організаціях) незалежно від форм власності — в ексклюзивних статтях:

Антикорупційна програма юридичної особи та уповноважений з її виконання
(«Кадровик-01», № 10/2015)

Ознайомлення працівників з антикорупційним законодавством
(«Довідник секретаря та офіс-менеджера», № 2/2016)

Уповноважений з антикорупційної діяльності
(«Кадровик-01», № 1/2016)

Вимоги, заборони та обмеження за новим антикорупційним законодавством
(«Кадровик-01», № 6/2015)

Запобігання корупції в органах державної влади і місцевого самоврядування: антикорупційні програми та уповноважені підрозділи (особи)
(«Кадровик-01», № 9/2015)

Конфлікт інтересів: класифікація, сутність понять, відповідальність
(«Кадровик-01», № 11/2015)

Покарання та стягнення за вчинення корупційних деліктів: що має знати кадровик
(«Кадровик-01», № 5/2015)

logo