Кількість працівників служби охорони праці

20 березня 2019
3736
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи достатньо одного інженера з охорони праці, якщо на підприємстві працює 180 чоловік? Чи у такому випадку має бути заступник директора з питань з охорони праці?

Відповідь

Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255 (далі — Типове положення), засвідчує, що на підприємствах, в установах, організаціях з кількістю працівників 50 і більше осіб має бути створена служба охорони праці.

Вона підпорядковується безпосередньо роботодавцю, тобто директору (п. 1.3 Типового положення). Тож вводити до штатного розпису посаду заступника директора з питань охорони праці — не потрібно.

У чинному законодавстві немає нормативно-правового акта, на підставі якого можна розрахувати чисельність служби охорони праці. З урахуванням специфіки виробництва, виду діяльності та чисельності працівників на підприємстві може бути одна штатна одиниця інженера з охорони праці.