Працівник відмовляється йти у щорічну основну відпустку після отримання повідомлення про її початок.

15 квітня 2019
7848
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Що робити, якщо працівник відмовляється йти у щорічну основну відпустку після того, як отримав повідомлення про її початок?

Відповідь

Використання щорічної відпустки (далі — відпустка) — не тільки право, а й обов’язок працівника, як сторони трудових відносин.

Угоди про відмову від права на мінімальну оплачувану відпустку або про її невикористання з заміною компенсацією визнають недійсними або заборонені (ст. 12 Конвенції про оплачувані відпустки від 24.06.1970 № 132, ратифікованої Законом України від 29.05.2001 № 2481-ІІІ).

Погоджений із профспілкою чи іншим уповноваженим представником трудового колективу та затверджений роботодавцем графік відпусток має статус локального нормативного акта підприємства, обов’язкового для виконання сторонами трудового договору.

Працівник відмовляється йти у щорічну основну відпустку після отримання повідомлення про її початок.

СКАЧАТИ пам’ятку ➤

При складанні графіків ураховують насамперед інтереси виробництва, і потім — інтереси працівника та можливості для відпочинку (ч. 10 ст. 10 Закону про відпустки). Отже, якщо у графіку вказано дати початку і закінчення відпустки, працівник своєчасно ознайомлений з графіком і відмовляється йти у відпустку, роботодавець має право видати наказ про відпустку на підставі графіка, без заяви працівника.

Із наказом про відпустку працівника потрібно ознайомити мінімум за 2 тижні до встановленого графіком терміну (ч. 11 ст. 10 Закону про відпустки), виплатити кошти за час відпустки мінімум за три дні до її початку. Інакше на вимогу працівника відпустку доведеться перенести (п. 1-2 ч. 1 ст. 11 Закону про відпустки).

Якщо у графіку зазначено тільки місяць надання відпустки, за місяць до строку, передбаченого графіком, вручіть працівнику повідомлення під підпис.

Приклад:

Шановний Андрію Володимировичу!

Графіком відпусток на 2019 рік заплановано Вашу щорічну основну відпустку на 24 календарних дні на серпень.

Пропоную упродовж 10 календарних днів із дня отримання повідомлення подати заяву, в якій визначити дату початку відпустки.

У разі неподання заяви дату початку відпустки я визначу самостійно у межах строку, передбаченого графіком.

Директор Добродiй К. М. Добродій

Порядок повідомлення працівників про надання відпусток визначте у ПВТР.

Якщо працівник конфліктний, вручайте повідомлення при свідках. У разі відмови від ознайомлення зачитайте повідомлення вголос та складіть акт. Так само вчиніть і при ознайомленні працівника з наказом про відпустку.

Щорічна основна відпустка: кому, скільки надавати, як обчислити стаж?

Працівник відмовляється йти у щорічну основну відпустку після отримання повідомлення про її початок.
Ірина Житковаголовний редактор MCFR Кадри
Право працівника на відпустки забезпечено: наданням відпустки зі збереженням місця роботи (посади) і зарплати; забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених статтею 24 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки).

Працівники зобов’язані працювати сумлінно, виконувати розпорядження роботодавця, додержувати трудової дисципліни (ст. 139 КЗпП). Графік відпусток — локальний нормативний акт роботодавця, обов’язковий для виконання працівником і роботодавцем. Якщо всупереч наказу працівник вийде на роботу під час відпустки, зажадайте при свідках письмових пояснень. Відтак можна оголосити догану за порушення трудової дисципліни (недотримання графіка відпусток та ігнорування наказу про відпустку). Поясніть працівнику, що за період самовільного виходу з відпустки працівник усе одно отримає відпускні, а не зарплату.

За можливості заблокуйте перепустку працівника на підприємство на час відпустки.