Доплата за ведення військового обліку

24 квітня 2019
2415
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи доплачувати за ведення військового обліку, якщо обов’язки передбачені посадовою інструкцією?

Відповідь

Роботодавець у посадовій інструкції визначає перелік робіт, які становитимуть трудову функцію працівника, оцінює обсяг роботи, її трудомісткість, складність і ухвалює рішення про розмір заробітної плати, яку готовий запропонувати за виконання роботи (звичайно, з урахуванням державних гарантій в сфері оплати праці).

Такий підхід відповідає як нормам законодавства про працю, про оплату праці, так і принципам господарського права,зокрема статті 64 Господарського кодексу України.

Обов’язки, визначені у посадовій інструкції, становлять предмет трудового договору — угоди між роботодавцем і працівником, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (ст. 21 КЗпП).

Тож, якщо ведення військового обліку включено в обов’язки, передбачені посадовою інструкцією, доплачувати не потрібно. 

Думка Мінсоцполітики

Якщо обов’язок із ведення військового обліку включено до посадової інструкції інспектора з кадрів (одного з інспекторів із вужчим колом обов’язків або більшим посадовим окладом), немає підстав для встановлення доплати. Адже ведення військового обліку — посадовий обов’язок, за виконання якого працівник отримує зарплату. Такої думки дотримує Мінсоцполітики листі від 09.02.2018 № 227/0/101-18/281.