Умови оплати праці у ПВТР: чи правомірно

7 травня 2019
631
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи можна умови оплати праці визначити Правилами внутрішнього трудового розпорядку або наказом директора, якщо колдоговір відсутній?

Відповідь

Ні, не можна.

Форми й системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюють підприємства, установи, організації (далі — підприємство) самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Якщо колективний договір на підприємстві не укладено, власник або уповноважений ним орган (далі — роботодавець) зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а за його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (ст. 97 КЗпП). Питання оплати праці, визначені статтею 97 КЗпП, врегульовують в Положенні про оплату праці.

Зверніть увагу!

Призначення ПВТР — регламентувати організаційно-правові аспекти трудових взаємовідносин роботодавця та працівників від моменту укладання трудового договору до моменту припинення трудових відносин. ПВТР обов’язково регулює порядок прийняття та звільнення працівників, визначає основні права та обов’язки працівників та роботодавця, регламентує робочий час та час відпочинку тощо.