Кадровик вимагає надати додаток до диплома: чи правомірно

24 травня 2019
10850
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи дійсний диплом працівника без додатка? Чи може кадровик вимагати надання додатка до диплома?

Відповідь

При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати такі документи:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • трудову книжку;
  • у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи (ч. 2 ст. 24 КЗпП).

Відповідно до постанови КМУ Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка від 31.03.2015 № 193 документами про вищу освіту державного зразка є дипломи та додатки до дипломів. Вищі навчальні заклади зобов’язані видавати документи про вищу освіту державного зразка у складі диплома та додатку до диплому.

Невід’ємною частиною диплома бакалавра, магістра, доктора філософії/доктора мистецтва є додаток до диплома європейського зразка, що містить структуровану інформацію про завершене навчання. У додатку до диплома містять інформацію про результати навчання особи, яку складають з інформації про назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС, а також відомості про національну систему вищої освіти України (п. 5 ст. 7 розд. ІІ Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII; далі — Закон про вищу освіту).

Документ про вищу освіту державного зразка видає заклад вищої освіти тільки за акредитованою освітньою програмою. За неакредитованою освітньою програмою заклади вищої освіти виготовляють і видають власні документи про вищу освіту у порядку та за зразком, що визначені вченою радою закладу вищої освіти (п. 6 ст. 7 розд. ІІ Закону про вищу освіту)

При прийнятті на роботу працівник, який закінчив навчання за акредитованою освітньою програмою, має подати документ про освіту у складі: диплом про освіту і його невід’ємну частину — додаток. Диплом без додатка не втрачає юридичної сили, але вимога роботодавця надати документ повного складу (диплом і додаток) є правомірною.

Буде корисною консультація Прийняття на роботу: від перевірки особистих документів до оформлення трудової книжки