Ознайомлення з наказом про відрядження

25 червня 2019
3308
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи можна не ознайомлювати під підпис з наказом про відрядження?

Відповідь

Ні, не можна. Працівників потрібно ознайомити з наказом про відрядження під підпис.

З розпорядчим документом з кадрових питань обов’язково ознайомлюють згаданих у ньому осіб, які проставляють свої підписи на першому примірнику документа чи на спеціальному бланку із зазначенням дати ознайомлення (п. 11 гл. 9 розд. ІІ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5).

Крім того, направлення працівника у відрядження здійснюється керівником підприємства або його заступником і оформляється наказом (розпорядженням) із зазначенням:

•  пункту призначення;

•  найменування організації, куди відряджено працівника;

•  строку й мети відрядження (п. 1 розд. ІІ наказу Мінфіну «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» від 13.03.1998 № 59).

Тому працівник, обов’язково повинен ознайомитися з цими даними, щоб виконати службове доручення.

3 способи ознайомлення з кадровими документами