Прийняття на роботу спеціаліста ОМС

9 грудня 2019
2120
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи можна оформити на роботу спеціаліста органу місцевого самоврядування за цивільно-правовим договором?

Відповідь

Посади для штатного розпису органи місцевого самоврядування (ОМС) добирають за Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327. Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посадових осіб визначає наказ Нацдержслужби від 07.11.2019 № 203.

Прийняття на роботу спеціаліста ОМС

Добрати посаду зараз ➤

Працівники ОМС підпадають під дію Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III, який визначає для них:

  • умови призначення на посади;
  • співвідношення рангів та категорій;
  • стаж служби в ОМС, що дає право на надбавку та пенсію за вислугу років;
  • інші пільги і компенсації.

Особові справи працівників ОМС формуються згідно з Порядком ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженим постановою КМУ від 25.05.1998 № 731.

Як добирати посади в ОМС

Що стосується договору підряду, умови його укладення регулює стаття 837 Цивільного кодексу України.

При укладанні договору підряду наказ (розпорядження) не видають, запис до трудової книжки не вносять, особову картку (особову справу) не ведуть і т. д. Лише підписують договір з виконавцем і приймають роботу за актом виконаних робіт.

➤➤ Трудовий договір і цивільно-правовий договір: принципові відмінності

Утім,  спеціаліст ОМС приймається на посаду і виконує свої  функціональні обов’язки, визначені його посадовою інструкцією.

Тому, осіб приймають на посади органів ОМС, а не укладають з ними договори цивільно-правового характеру (ЦПХ). Якщо Ви укладете з даною особою договір ЦПХ, а не приймете її на посаду спеціаліста ОМС за трудовим договором, інспектор з праці може це визнати підміною трудових відносин. Відповідальність — адміністративний штраф відповідальній посадовій особі й штрафні санкції установі.

Стане у пригоді консультація «Трудовий договір чи договір підряду: як зробити вибір, щоб не наразитися на штраф».

Матеріали для скачування:
Трудовий договірСКАЧАТИ зразок
Наказ про прийняттяСКАЧАТИ форму