Стажування науково-педагогічних працівників

11 грудня 2019
765
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи оформлювати в штат і платити заробітну плату науково-педагогічному працівнику, який проходить стажування?

Відповідь


Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники закладів вищої освіти всіх форм власності мають право стажуватися не рідше одного разу на п’ять років. Заклад вищої освіти має зберігати за стажистом середню зарплату (п. 9 ст. 57, п. 4 ст. 60 Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII).

Кадрові звіти 2020

ВНЗ, який є замовником стажування, укладає договір з організацією-виконавцем (п. 1.5 Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.01.2013 № 48 (далі — Положення № 48).

У договорі сторони визначають такі пункти:

  • навчальні плани;
  • строк стажування;
  • програму стажування;
  • форми підсумкового контролю;
  • оплату праці осіб, що опікуватимуться стажистом;
  • умови проживання в гуртожитку, якщо замовник і виконавець перебувають у різних населених пунктах.

Організація-виконавець зараховує стажиста наказом керівника, але не оформлює до штату науково-педагогічного працівника та не виплачує заробітну плату.

Алгоритм дій кадровика — у консультації «Як оформити стажування науково-педагогічних працівників в інших організаціях».