Обрання уповноваженого трудового колективу

21 грудня 2019
10223
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Як оформити обрання уповноваженого трудового колективу, якщо у Товаристві з обмеженою відповідальністю працює лише 20 працівників?

Відповідь

Обрання уповноваженого трудового колективу, як і створення представницького органу, належить до компетенції загальних зборів (конференції) трудового колективу.

Рішення про обрання уповноваженого трудового колективу оформлюють протоколом загальних зборів (конференції), який підписує голова та секретар зборів (конференції).  У протоколі має бути зазначений строк повноважень обраного.

Обов’язкові документи відділу кадрів

Відповідно до статті 65 ГКУ повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні організацією встановлюються статутом або іншими установчими документами.

Детальну відповідь знайдете у консультації «Створення представницького органу працівників: обрання представника або ради трудового колективу».