Затвердження посадових інструкцій у селищній раді

14 лютого 2020
2654
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Хто затверджує посадові інструкції працівників селищної ради та самого селищного голови?

Відповідь

У селищній раді посадові інструкції затверджує голова або за його дорученням заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.

Хто розробляє посадові (робочі) інструкції

Увага! На посаду селищного голови не затверджують посадову інструкцію.

Посадові інструкції складаються для працівників усіх посад, що зазначені в штатному розписі. Виняток можуть становити окремі керівники, правове положення яких визначено в Статуті (положенні) підприємства, установи, організації або відповідного підрозділу, де зазначено основні завдання, обов’язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій (п. 6 Загальних положень Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336; далі — ДКХП).

Повноваження селищного голови регламентовані Законом України «Про місцеве самоврядування України», іншими законами, Статутом територіальної громади та Регламентом селищної ради.

Така ж позиція озвучена в Практичному посібнику з питань організації роботи органів місцевого самоврядування Об’єднаних територіальних громад.

СКАЧАТИ ПОСІБНИК