Присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування

23 грудня 2016
13040
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Рішення про присвоєння чергового рангу в цьому випадку приймає міський голова за поданням безпосереднього керівника посадової особи місцевого самоврядування (ч. 4 ст. 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-ІІІ; далі — Закон № 2493)

Черговий ранг посадовій особі місцевого самоврядування присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки (ч. 7 ст. 15 Закону № 2493).

Однак, черговий ранг не може бути присвоєний посадовій особі, до якої протягом останнього року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а також у період перебування під слідством. Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може застосовуватися як захід дисциплінарного впливу (Методичні рекомендації щодо присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування відповідно до статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», затверджені наказом Головдержслужби від 28.03.2005 № 72).

Також, на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених Законом № 2493 (ч. 3 ст. 7 Закону № 2493). Тому якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення (ч. 1 ст. 151 Кодексу законів про працю України; КЗпП).

Нагадаємо, що строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку (ч. 2 ст. 241-1 КЗпП).

В означених ситуаціях черговий ранг може бути присвоєно через два роки успішної роботи, за умови, що протягом останнього року до посадової особи місцевого самоврядування не застосовувались дисциплінарні стягнення (не оголошувалась догана).

Тому черговий ранг посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно:

  • в першому випадку — не раніше 27.02.2017;
  • в другому — не раніше 21.11.2016;
  • в третьому — не раніше 20.11.2016.

Дострокове зняття дисциплінарного стягнення означає, що надалі до посадової особи можуть застосовуватись заходи заохочення. А от при розгляді питання щодо присвоєння чергового рангу це не має значення, оскільки однією з основних вимог є сам факт не застосування дисциплінарного стягнення протягом останнього року.