Різниця між наказом та розпорядженням

15 квітня 2020
7363
Середній бал: 5 із 5

Запитання

У яких випадках на приватному підприємстві необхідно видати наказ, а в яких розпорядження?

Відповідь


Незалежно від організаційно-правової форми, характеру діяльності, організаційної структури керівництво підприємства наділене правом здійснювати виконавчо-розпорядчу діяльність і, відповідно, видавати розпорядчі документи.

Хоча накази і розпорядження належать до одного класу — розпорядчих документів, за суттю і змістом це різні види документів. Їх слід опрацьовувати окремо.

Чи можна змінювати типові форми кадрових наказів

Наказ — це правовий акт, що видає керівник підприємства, який діє на засадах єдиноначальності, з метою вирішення всіх основних або оперативних завдань, поставлених перед підприємством.

Розпорядження — це правовий акт, що видає керівник підприємства переважно з оперативних питань повсякденної виробничо-господарської та адміністративної роботи.


Різниця між наказом та розпорядженням