Медогляди працівників: хто організовує

7 липня 2020
669
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи повинна кадрова служба організовувати медогляди?

Відповідь

Організовувати медогляди — функція служби охорони праці (СОП).

Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності (ч. 1 ст. 1 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII; далі — Закон № 2694).


Загальні організаційні питання медоглядів працівників регламентує стаття 17 Закону № 2694.

Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих, зокрема, на запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників, є одним з основним завдань СОП (п. 2.2 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255; далі — Положення № 255).

Також служба охорони праці має:

  • розробляти спільно з іншими підрозділами підприємства комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення наявного рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці; запобігати виробничому травматизму, професійним захворюванням; надавати організаційно-методичну допомогу у виконанні запланованих заходів (п. 3.1 Положення № 255);
  • готовити проєкти наказів (розпоряджень) з питань охорони праці і виносити їх на розгляд роботодавцю (п. 3.2 Положення № 255).

СОП бере участь у складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники мусять проходити обов’язкові попередні й періодичні медогляди (п. 3.12 Положення № 255).

12 правил організації медоглядів працівників певних категорій

Контроль з боку держави

Чи організовує роботодавець обов’язкові медогляди працівників — контролює підрозділ з питань гігієни праці Держпраці. Як дотримує роботодавець трудового законодавства, контролює інший підрозділ — з питань трудових відносин.