Кількість табелів у календарному місяці

16 липня 2020
276
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Скільки табелів обліку використання робочого часу складати в календарному місяці: один чи два?

Відповідь

Обов’язок роботодавця — забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи (ч. 2 ст. 30 ЗУ «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР). Обліковують, як працівники використовують робочий час, за допомогою табеля.


Табель обліку використання робочого часу заповнюють двічі:

  • за першу половину місяця — для розрахунку зарплати за першу половину місяця;
  • за весь місяць — для розрахунку зарплати за місяць та складання місячної та квартальної статистичної звітності.
☝ Як табелювати відсутність на роботі: 5 настанов

Табелі ведуть щомісяця на всіх працівників. Табель — підстава нарахувати зарплату працівнику, а ще джерело відомостей для державних статистичних спостережень із праці.

Зарплату виплачують працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів (ст. 115 КЗпП).

Форму державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) роботодавці подають до територіального органу державної статистики не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом (наказ Держстату від 10.06.2016 № 90).

Наприкінці місяця у табелі підраховують загальну кількість відпрацьованих днів/годин і днів/годин неявок на роботу.