Регіональний директор із продажів у штатному розписі: чи правомірно

15 вересня 2020
1384
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи можна ввести до штатного розпису регіонального директора із продажів?

Відповідь

Так. Радимо уточнювати, наприклад директор з продажів в Одеському регіоні, директор з продажів у Східному регіоні, директор з розвитку регіональних продажів.

Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327 (КП), містить базову професійну назву роботи «Директор (за напрямами діяльності)» з кодом КП 1229.7. Її ввели до КП Зміною № 9 з 18.08.2020.

Онлайн пошук по Класифікатору професій

На основі базової назви «Директор (за напрямами діяльності)» можете утворити посаду для штатного розпису «директор з продажів» з кодом КП 1229.7.

Якщо вводите кілька посад директорів з продажів і закріплюєте директора з продажів за певним регіоном, додайте уточнення в кінець назви посади — директор з продажів регіональний, директор з продажів у Східному регіоні, директор з продажів у Центральному регіоні. Це уможливлює Примітка 2 Додатка В до КП:

роботодавець за потреби може розширити назви професій термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у КП чи відповідних законодавчо-правових актах.

Додати слово «регіональний» перед словами «директор з продажів» не можна — назві посади може передувати лише одне із похідних слів, визначених Додатком В до КП, а цей Додаток не містить слова «регіональний».

Те, що працівник очолює роботу з організації продажів у певному регіоні, можна відбити й у назві структурного підрозділу, яким працівник керує. Так, КП передбачає професійну назву роботи «керівник (директор, начальник та ін.) департаменту» (код КП 1231), яка належить до професійного угруповання «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники», вона є «наскрізною» і може використовуватися, зокрема, на підприємствах недержавного сектора економіки.

Якщо структурою підприємства передбачено такі підрозділи, як департаменти з продажів (що цілком правомірно з огляду на статті 64, 65 Господарського кодексу України), назву посади очільника підрозділу в штатному розписі можна конкретизувати як «директор департаменту з продажів у Сумській області» або «директор департаменту з продажів у Західному регіоні».