Переведення спеціаліста виконавчого органу ОМС на посаду старости села

26 листопада 2020
2922
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Як перевести спеціаліста виконавчого органу ОМС на посаду старости села?

Відповідь

Є кілька варіантів переведення, тож оберіть для себе найзручніший.

Порядок та правові гарантії перебування на службі в ОМС визначає Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III (далі — Закон № 2493).

Закон № 2493 не містить заборони переводити посадових осіб місцевого самоврядування з невиборної посади на виборну і навпаки.

Посади спеціалістів виконавчих органів ОМС та старости села належать до різних категорій посад. Посади спеціалістів виконавчих органів сільської ради належать до сьомої категорії посад, а старости села — до шостої категорії (ч. 1 ст. 14 Закону № 2493). Тож в цій ситуації йдеться про просування по службі.

Які категорії посад передбачені в ОМС

Просування по службі в ОМС відбувається в порядку, передбаченому законом (ст. 19 Закону № 2493).

Окрім того, на відміну від посад спеціалістів виконавчих органів ОМС посада старости є виборною посадою (ч. 1 ст. 3 Закону № 2493). Старосту затверджує сільська, селищна, міська рада на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови (ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР).

На посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю, враховуючи особливості, передбачені Законом № 2493 (ч. 3 ст. 7 Закону № 2493).

КЗпП передбачає можливість переведення працівника за його згодою на іншу роботу на тому ж підприємстві (ч. 1 ст. 32 КЗпП).

Варіанти переходу

Є три варіанти переходу:

1. Звільніть працівника з посади спеціаліста у зв’язку з переходом на виборну посаду (п. 5 ст. 36 КЗпП)

Після цього призначте на посаду старости у зв’язку з затвердженням на посаду сільською радою.

Переваги: після закінчення повноважень посадова особа має право повернутися на посаду спеціаліста виконавчого органу ОМС (ст. 118 КЗпП). У такому випадку на посаду спеціаліста приймайте нового працівника за строковим трудовим договором на час перебування на виборній посаді попереднього працівника.

Недоліки: з працівником необхідно провести повний розрахунок, зокрема виплатити компенсацію за невикористані відпустки. Робочий рік для відпусток відраховуватимете від дати призначення на посаду старости. Відтак, щоб отримати право на щорічну відпустку необхідно буде відпрацювати не менше шести місяців. Якщо, звичайно, працівник не має права оформити відпустку повної тривалості до закінчення шестимісячного строку.

Як звільнити працівника, обраного на виборну посаду

Особову справу спеціаліста виконавчого органу ОМС закривають і формують нову особову справу старости села.

Перед початком роботи посадової особи на посаді старости необхідно повідомити ДПС про прийнятого працівника.

2. Переведіть працівника на посаду старости села у зв’язку з затвердженням на посаді сільською радою

Переваги: трудовий договір з працівником продовжується. Не розраховуєте працівника, а відтак не змінюється робочий рік для відпусток. Не потрібно закривати одну особову справу та формувати іншу, повідомляти ДПС про прийнятого працівника.

Недоліки: працівник втрачає право повернутися на посаду спеціаліста виконавчого органу ОМС після закінчення повноважень на посаді старости.

3. Переведіть спеціаліста виконавчого органу ОМС на посаду старости села до закінчення повноважень на посаді старости

Після цього прийміть іншу особу на посаду спеціаліста виконавчого органу ОМС за строковим трудовим договором на час перебуванні попередньої посадової особи на посаді старости.

Оптимальний варіант вирішення ситуації. Працівник не втрачає права повернутися на «свою» посаду, не змінюється робочий рік для відпусток, не потрібно проводити повний розрахунок, закривати одну особову справу та формувати іншу, повідомляти ДПС про прийнятого працівника.

Штрафи 2022