Чи можна покласти на водія додаткові обов’язки без доплати?

6 січня 2017
2160
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (ст. 31 КЗпП). Безоплатно прибирати територію або стригти газони час від часу, залежно від того, чи є вільний час, працівники можуть винятково за власним бажанням.

Звісно, якщо виникає необхідність, завдання та обов’язки, що включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади, можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов’язків окремих працівників може бути розширене (п. 6 Загальних положень Випуску 1 ДКХП) у порядку зміни істотних умов праці.

Однак йдеться про доручення робіт, передбачених для різних груп посад, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації, що не відповідає умовам, викладеним у запитанні.

Подібні види робіт можуть виконуватися час від часу на умовах цивільно-правового договору, такий спосіб дозволяє встановити «символічну» плату за виконані роботи.

Щоденно займатися благоустроєм територій працівники можуть на умовах сумісництва. Однак за таких умов працівники мають право на оплату праці.