Догана без службового розслідування

10 січня 2017
5143
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Порядок застосування дисциплінарних стягнень визначено статтею 149 Кодексу Законів про працю України (КЗпП), в якій не встановлено вимоги до обов’язкового проведення службового розслідування при порушенні працівником трудової дисципліни. Натомість зазначено, що до застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень (ч. 1 ст. 149 КЗпП).

Отже, прийняття керівником підприємства рішення про оголошення догани працівнику на підставі його пояснювальної записки є правомірним.

Утім, оскільки на підприємстві затверджено Порядок проведення службового розслідування, то до Порядку доцільно включити норму, наприклад, «рішення про доцільність проведення службового розслідування та створення комісії для проведення службового розслідування приймає директор підприємства».