Звільнення держслужбовця за контрактом для призначення за конкурсом

15 квітня 2021
4605
Середній бал: 5 із 5

Запитання

В конкурсі на посаду державної служби перемогла особа, яка займає цю ж посаду, але за контрактом на період дії карантину. Як правильно її "перепризначити"? Чи обов'язково звільнити у зв'язку з закінчення строку дії контракту, а потім призначити за результатами конкурсу? Чи достатньо змінити характер трудового договору зі строкового на безстроковий? Чи є інший варіант?

Відповідь

Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі — Закон № 889) передбачає можливість перевести державного службовця без обов’язкового проведення конкурсу на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому державному органі (п. 1 ч. 1 ст. 41 Закону № 889). Однак, в цьому випадку не йдеться про переведення на «іншу» посаду. 

Як вести особові картки державних службовців

До того ж, КМУ зобов’язав міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації утриматися від переведення державних службовців, призначених на посади державної служби шляхом укладення контрактів на період дії карантину, на інші посади державної служби (п. 4 постанови КМУ від 24.03.2021 № 237). 

Тому в цій ситуації: 

  • звільняєте державного службовця, який працює за контрактом на час карантину. Підстава звільнення частина 1 статті 85 Закону № 889; 
  • призначаєте на посаду державної служби, як переможця в конкурсному відборі.