Обгрунтування прийняття на роботу іноземця як документ для отримання дозволу на працевлаштування

1 лютого 2017
2188
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Дозвіл роботодавцю на застосування праці іноземця або особи без громадянства видається за умови, що в Україні (регіоні) відсутні кваліфіковані працівники, які спроможні виконувати відповідний вид роботи, або є достатнє обгрунтування доцільності застосування їх праці, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (ч. 2 ст. 42 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VІ).

Перелік підстав, коли праця іноземця на підприємстві є доцільною і достатньо обгрунтованою, визначені пунктом 4 Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою КМУ від 27.05.2013 № 437 (далі — Постанова, Порядок № 437). Наявність однієї з цих підстав відмічається у заяві роботодавця, що подається до центру зайнятості та форма якої затверджена Постановою № 437.

Пунктами 6-8 Порядку № 437 визначено також перелік документів, які має подати роботодавець центру зайнятості для отримання дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства. Подання такого документа як «Обгрунтування прийняття на роботу іноземця», Порядком № 437 не передбачено.

До речі, «Обгрунтування доцільності використання праці іноземця і можливості створення для нього відповідних умов для перебування і роботи» подавалось до центру зайнятості відповідно до Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою КМУ від 08.04.2009 № 322, який Постановою № 437 визнано таким, що втратив чинність.