Дні без оплати в уточнюючій довідці для пенсії на пільгових умовах

10 лютого 2017
763
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи потрібно в довідці про пільговий стаж вказувати дні, коли заробітна плата не нараховувалась (без відмітки про причину чи обгрунтування, чому не було нарахувань)?

Відповідь

Право на пенсію за віком на пільгових умовах, незалежно від місця останньої роботи, мають працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах із особливо шкідливими і особливо важкими та із шкідливими і важкими умовами праці, за Списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженими Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць (ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-ХІ).

Тому, при визначенні стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах, мають враховуватись такі фактори:

 • наявність професії у Списках № 1 або № 2;
 • наявність атестації робочих місць;
 • зайнятість на роботі зі шкідливими умовами праці впродовж повного робочого дня.

В уточнюючій довідці, передбаченій пунктом 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою КМУ від 12.08.1993 № 637, зазначаються:

 • періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;
 • професія (посада) працівника;
 • характер виконуваної роботи;
 • розділ, підрозділ, пункт, найменування Списків або їх номери, до якого включається конкретний період роботи;
 • первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана ця довідка.

Детальніше у консультаціях  системи «Expertus: Кадри»

Усі матеріали системи доступні передплатникам. Якщо ви не передплачуєте систему, — оформіть демодоступ та 3 дні безплатно користуйтеся її матеріалами

Окрім того, Порядком підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 № 18-1 (далі — Порядок № 18-1), передбачено надання ПФУ документів, виданих архівними установами, зокрема:

 • довідки про заробітну плату;
 • копій документів про проведення атестації робочих місць;
 • копій документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності — довідка про їх відсутність) (п. 11 Порядку № 18-1).

Отже, в уточнюючій довідці підприємством зазначаються періоди роботи, які зараховуються до спеціального стажу, а періоди, що не зараховуються до спеціального стажу, — виключаються та надаються копії первинних документів (накази про встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу, надання відпусток без збереження заробітної плати тощо).