Хто готує наказ про періодичний медичний огляд?

10 березня 2017
1970
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Який підрозділ готує списки, накази та ін. на періодичний медогляд працівників? Наказ кадровий чи по підприємству?

Відповідь

Необхідність як попередніх, так і періодичних медичних оглядів для працівників певних категорій установлюють стаття 169 Кодексу законів про працю України (КЗпП) та стаття 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII (далі — Закон № 2694).

Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників є одним з основних завдань служби охорони праці на підприємстві (п. 2.2 Типового положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.35-04, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255; далі — Положення № 255). Окрім того, до повноважень служби охорони праці також належать, зокрема:

  • підготовка проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю (п. 3.2 Положення № 255);
  • забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком (п. 3.7 Положення № 255);
  • участь у складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди (п. 3.12 Положення № 255).

Наказ про організацію проходження медогляду є наказом з основної діяльності підприємства.