Чи відповідає Класифікатору професій назва посади Консультант-перекладач

19 травня 2016
2016
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

На запитання відповідає один  з розробників Класифікатора професій Юрій ЮРОВ.

Назви посад для штатного розпису підбирають відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого і введеного в дію наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327 (КП). Записи до трудових книжок про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, здійснюють відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій, згідно з пунктом 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58.

Дійсно, Класифікатор професій містить низку професійних назв робіт, в яких професійна назва роботи «Консультант» поєднана з іншою професійною назвою: гід-перекладач, перекладач технічної літератури, перекладач-дактилолог, перекладач — секретар сліпого вчителя (викладача), редактор-перекладач тощо.

Утім, є важливе правило: не допускається поєднання в назві посади кількох професійних назв, якщо таке поєднання прямо не передбачено Класифікатором професій.

У ситуації, окресленій у запитанні, йдеться про поєднання професійної назви роботи «Перекладач» (код КП 2444.2), що належить до професійного угрупування «Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі», і професійної назви роботи «Консультант» (код КП 2419.2), віднесеної до професійного угрупування «Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності».

Відповідальність: застосування у штатному розписі штучно утворених, поєднаних назв, не передбачених Класифікатором професій, може бути кваліфіковано як порушення законодавства. За таке порушення передбачено адміністративну відповідальність у формі штрафу у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних доходів громадян (ч. 1 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та адміністративно-господарські санкції у розмірі мінімальної заробітної плати (ст. 265 Кодексу законів про працю України).

Отже, утворення назви посади «Консультант-перекладач» не відповідає принципам професійної класифікації.

Якщо переклад документів з іноземної мови потрібен для виконання обов’язків за посадою консультанта, спілкування з контрагентами (клієнтами) організації, то розділ «Завдання та обов’язки» посадової інструкції варто доповнити положенням щодо використання у роботі іноземної мови, а розділ «Повинен знати» — вимогою щодо володіння англійською (або іншою мовою) на рівні, необхідному для виконання посадових обов’язків.

До відома. Працівнику може бути встановлено надбавку за використання у роботі іноземної мови, якщо виплату такої надбавки передбачено колективним договором або іншим локальним актом організації, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво органом (ст. 97 Кодексу законів про працю України, ст. 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР)

Іншим варіантом розв’язання проблеми може бути введення до штатного розпису двох посад: перекладача та консультанта. Працівник обійматиме посаду, яку буде визначено основною, а виконання обов’язків за іншою посадою може бути покладено на працівника у порядку суміщення професій або на умовах внутрішнього сумісництва.