За чим розраховувати страховий стаж, набутий до 2011 року?

26 квітня 2017
674
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи можна розраховувати страховий стаж для оплати лікарняних, набутий до 2011 року, за трудовою книжкою? Під час перевірки ФСС з ТВП визнав такий розрахунок стажу порушенням.

Відповідь

Стаж для оплати листків непрацездатності обчислювали по-різному залежно від законодавства, що діяло в певні періоди. Так, у період дії Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240-ІІІ (28.02.2001-31.12.2014) розмір допомоги з тимчасової непрацездатності визначали залежно від тривалості страхового стажу та розміру середньої заробітної плати.

Ключовою умовою зарахування певних періодів до страхового стажу після 28.02.2001 була сплата страхових внесків до ФСС з ТВП. Хоча деякі періоди (відпустка до 3-х років, отримання допомоги з безробіття) зараховували до страхового стажу й без сплати страхових внесків (ч. 1 ст. 7 Закону № 2240).

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності не мав можливості вести персоніфікацію сплати страхових внесків. Через це страховий стаж для оплати тимчасової непрацездатності до 2011 року розраховували (і розраховують) відповідно до записів у трудовій книжці про перебування застрахованої особи у трудових відносинах.

З 01.01.2011 тривалість страхового стажу залежить не лише від факту сплати страхових внесків із заробітної плати працівника, а й від розміру сплаченого страхового внеску:

Страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок (ч. 1 ст. 7 Закону № 2240 зі змінами, внесеними Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI; далі — Закон № 2464).

Мінімальний страховий внесок — це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464)/

Із 01.01.2011 страховий стаж обчислюють за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди, що передують цій даті, — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Віктор Кирпенко,
юрист, член Експертної ради системи «Expertus: Кадри»