Чи розробляти посадову інструкцію у разі укладення письмового трудового договору

28 квітня 2017
2310
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Із працівником укладають письмовий трудовий договір, в якому визначено права, обов’язки, відповідальність за посадою. Чи розробляти посадову інструкцію на цю посаду?

Відповідь

Так, посадову (робочу) інструкцію розробляють на кожну посаду, передбачену штатним розписом. Чому так?

До початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний роз’яснити працівникові його права і обов’язки та поінформувати під розписку про умови праці (п. 1 ч. 1 ст. 29 КЗпП). Роботодавець може дотримати цієї норми, включивши відповідні пункти до письмового трудового договору.

Однак, Загальні положення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336; далі — Випуск 1 ДКХП) містять імперативну норму щодо наявності посадових інструкцій.

Так, посадові інструкції складають для працівників усіх посад, що зазначені в штатному розписі. Виняток можуть становити окремі керівники, правове положення яких визначено в статуті (положенні) підприємства або положенні про підрозділ, де зазначено основні завдання, обов’язки, права, відповідальність за виконання покладених функцій (п. 6 Загальних положень Випуску 1 ДКХП).

Конкретний перелік робочих обов’язків визначають у робочих інструкціях робітників, які має погодити профспілковий комітет або інший уповноважений робочий орган трудового колективу (п. 6 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій робітників Випуску 1 ДКХП).

Посадова (робоча) інструкція містить розділи «Повинен знати» та «Кваліфікаційні вимоги», які не включають до письмового трудового договору. Ці розділи роботодавець використовує при підборі персоналу на посаду.

Отже, незважаючи на практику укладання письмових договорів, для кожної посади, передбаченої штатним розписом, має бути й посадова (робоча) інструкція.

Ольга Догадіна,
редактор-експерт MCFR Кадри