Відрядження на роботі за сумісництвом: як оплачувати

5 травня 2017
879
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Працівник працює в бюджетній установі за сумісництвом. За основним місцем роботи його направили у службове відрядження. Чи зберігати середній заробіток за працівником-сумісником протягом його відрядження за основним місцем роботи?

Відповідь

Ні, не зберігати. З’ясуймо, чому.

Службовим відрядженням є поїздка працівника за розпорядженням керівника установи на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем постійної роботи (п. 1 розд. I Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Мінфіну від 13.03.1998 № 59; далі — Інструкція № 59).

Строк відрядження визначає керівник підприємства, установи, організації (далі — установа) або його заступник. Цей строк зазначають у наказі про направлення у відрядження.

Працівнику, направленому у службове відрядження, оплату праці за виконану роботу проводять за всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи, та відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором. Розмір такої оплати праці не може бути нижчим за середній заробіток (абз. 2 п. 14 розд. I Інструкції № 59).

На час відрядження особи, яка працює за сумісництвом, оплату праці проводить установа, що її відрядила (абз. 3 п. 14 розд. I Інструкції № 59).

Працівники, що працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу (ст. 102-1 Кодексу законів про працю України).

Якщо працівника відряджено установою, в якій він працює за основним місцем роботи, дні відрядження на роботі за сумісництвом не оплачують.

Людмила Кравченко,
керівник експертної групи MCFR: Головбух