Відповідальність за прийняття працівника, що не відповідає кваліфікаційним вимогам: чи передбачено?

23 травня 2017
8172
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи передбачено відповідальність за прийняття на роботу особи, яка не відповідає кваліфікаційним вимогам, визначних ДКХП?

Відповідь

Особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) (п. 11 розд. 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336; далі —ДКХП).

Тому, якщо нормативними актами не передбачено обовʼязковість дотримання кваліфікаційних вимог при укладанні трудового договору (наприклад, державна служба, охорона здоров’я, освіта тощо), то відповідальності за таке призначення роботодавець не несе.