Донор не повідомив про здавання крові: чи можна винести догану?

29 травня 2017
559
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Працівник не з’явився на роботі. Наступного дня цей працівник довідку про здачу крові. Проте керівник все ж хоче оголосити йому догану за відсутність на роботі без поважних причин, оскільки працівник не повідомив його про свій намір за три дні до здачі крові. Чи правомірно це?

Відповідь

Відсутність працівника на роботі у день здавання крові, що підтверджено довідкою медичного закладу, є відсутністю з поважних причин.

Вам стане у пригоді Пільги та гарантії донорам

Працівник має за три дні до дня медобстеження письмово повідомити роботодавця про намір пройти обстеження і здати кров. Заяву можна не подавати у разі, якщо кров терміново необхідна для надання невідкладної медичної допомоги хворому, та в інших надзвичайних ситуаціях.

Тому роботодавець вправі вимагати від працівника письмових пояснень щодо неповідомлення про намір здати кров. Якщо причина неподання заяви не відповідатиме зазначеним випадкам, роботодавець може оголосити працівнику догану за порушення трудової дисципліни, тобто за невиконання або неналежне виконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або ПВТР.