Записи про військову службу за призовом під час мобілізації

26 травня 2016
3933
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Відповідь

Відповідає Юлія Видиборець, головний експерт МЦФЕР: Кадри

До трудової книжки працівника такий запис вносити не потрібно.

Чому так?

Порядок ведення трудових книжок працівників визначає Інструкція, затверджена наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 № 58 (далі — Інструкція № 58).

Інструкція № 58 передбачає внесення до трудових книжок працівників записів про звільнення (пп. «д» розділу 2 Інструкції № 58). Однак, абсолютно очевидно, що йдеться про розірвання трудового договору (як з ініціативи працівника, так і з ініціативи роботодавця) або його припинення.

У випадку увільнення працівника від роботи на час проходження військової служби у зв’язку з призовом під час мобілізації трудові відносини не перериваються. Про це свідчить обов’язок роботодавця із збереження за мобілізованим працівником місця роботи, посади (ст. 119 Кодексу законів про працю України).

Інструкцією № 58 внесення запису про увільнення (допуск до роботи) до трудової книжки працівника не передбачено. Відтак вносити до трудової книжки працівника запис про увільнення його від роботи у зв’язку з призовом під час мобілізації та про допуск до роботи після демобілізації не потрібно.