Відображення в табелі святкового дня, що припадає на період відпустки

12 червня 2017
4510
Середній бал: 5 із 5

Запитання

календарних днів. Оскільки на період відпустки припадає святковий день (07.01), відпустку продовжено на один день. У табелі обліку використання робочого часу дні щорічної основної відпустки позначено буквеним кодом «В» (як передбачено типовою формою № П-5), а 7 січня — буквеним кодом «СВ», який на підприємстві ввели самостійно для позначення святкових і неробочих днів. Чи правильно це?

Відповідь

Ведення табельного обліку робочого часу на підприємствах, в установах, організаціях регламентовано наказом Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 № 489, яким затверджено типові форми первинної облікової документації з обліку особового складу та використання робочого часу.

Слід зауважити, що типова форма № П-5 «Табель обліку використання робочого часу» носить рекомендаційний характер і складається з мінімальної кількості показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень. Тому цю форму може бути доповнено іншими показниками, необхідними для обліку робочого часу на підприємстві.

Ураховуючи зазначене й те, що типовою формою № П-5 не передбачено буквених кодів для відміток про святкові та неробочі дні, святковий день, який припав на час щорічної відпустки працівника, можна позначити буквеним кодом «СВ».

Ольга Догадіна,
провідний експерт MCFR Кадри