Позначка «*» у Класифікаторі професій: що означає?

13 червня 2017
6555
Середній бал: 5 із 5

Запитання

У Класифікаторі професій напроти професійної назви «Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності» у графі «Випуск ДКХП» стоїть позначка «5*». Але випуск 5 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників присвячений добувній промисловості. Підприємства досить часто використовують зазначену професійну назву для професії «Офіс-менеджер», яку не передбачено Класифікатором. Чи можна використовувати відповідну кваліфікаційну характеристику підприємствам, які не належать до сфери добувної промисловості?

Відповідь

Дійсно, у Національному класифікаторі України ДК 003:2005 «Класифікатор професій» (КП) для професійної назви роботи «Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності» у графі «Випуск ДКХП» зазначено «5*».

Але примітка «*» вказує на те, що у цьому разі йдеться не про випуск 5 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) «Добувна промисловість», а про номер випуску доповнень та змін до ДКХП.

Розшифрування примітки «*» наведено наприкінці КП.

Під час підготовки КП до видання передбачалось, що відповідну кваліфікаційну характеристику буде опубліковано у найближчому доповненні № 5 до Випуску 1 ДКХП «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності» чинного на той час видання 1998 року. Проте у 2005 році було опубліковано нове видання Випуску 1 ДКХП зі всіма змінами, до якого з деяких причин кваліфікаційна характеристика «Менеджера (управителя) з адміністративної діяльності» так і не потрапила. У 2008 році Центром продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України (м. Краматорськ Донецької обл.) також було видано нову редакцію Випуску 1 ДКХП, де й міститься відповідна кваліфікаційна характеристика.

Варто зауважити, що при вирішенні питання щодо можливості застосування окремих професійних назв робіт з КП у різних видах економічної діяльності слід, насамперед, звертати увагу на назву професійного угруповання у КП, до якого належить відповідна професійна назва роботи (наприклад, «Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності» належить до групи КП 1475.4 «Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління»). Хоча переважна більшість кваліфікаційних характеристик професій, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, міститься у Випуску 1 ДКХП, проте на практиці деякі із зазначених професії іноді також можуть міститися в інших галузевих випусках ДКХП, де у відповідних кваліфікаційних характеристиках може відбиватися специфіка застосування професій у певному виді економічної діяльності, але, як правило, вона не має принципового характеру.

Трапляються також випадки, коли кваліфікаційні характеристики професій, які більш характерні для певного виду економічної діяльності, ще не опубліковано у галузевому випуску ДКХП для цього виду діяльності, натомість вони наявні в інших галузевих випусках ДКХП, для яких менш характерні. Наприклад, кваліфікаційна характеристика такої характерної для цієї сфери професії, як «Учений секретар», міститься у випусках ДКХП 42 «Оброблення металів», 81 «Культура та мистецтво» тощо.

Зазначені кваліфікаційні характеристики у разі необхідності можна також використовувати для розроблення посадових інструкцій і в інших сферах діяльності, але з урахуванням відповідної специфіки.