Чи інформувати центр зайнятості про зміну режиму роботи іноземця?

13 червня 2017
343
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи потрібно інформувати центр зайнятості у разі переведення іноземця, який працює на підставі дозволу на працевлаштування, на неповний робочий день за власним бажанням та уразі зміни розміру заробітної плати такому іноземцю?

Відповідь

Законодавство передбачає, що роботодавець має повідомити територіальний орган служби зайнятості, який видав дозвіл на застосування праці іноземця, про припинення трудового договору (контракту) із ним протягом трьох робочих днів (п. 29 Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою КМУ від 27.05.2013 № 437; далі — Порядок № 437).

Окрім того, якщо при перевірці буде встановлено факт застосування праці іноземця чи особи без громадянства на інших умовах, ніж ті, що зазначені у дозволі, або іншим роботодавцем, то дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі — Дозвіл) буде анульовано (п. 25 Порядку № 437).

У Дозволі зазначена посада, на якій працюватиме іноземець, на інформація про роботодавця (наказ Мінсоцполітики від 29.07.2015 № 779). Натомість інформацію про режим роботи та заробітну плату в дозволі не вказують, тому такі зміни не можуть бути підставами про анулювання Дозволу, у зв’язку з чим немає необхідності інформувати центр зайнятості про такі зміни.