Порушено режим лікування: чи оплачувати лікарняний?

19 червня 2017
2167
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи оплачувати лікарняний, що має відмітку про порушення хворим режиму лікування? Роз’яснює Фонд соцстраху.

Відповідь

Київське міське відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС) нагадало, що підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності (ч. 1 ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV; далі — Закон № 1105)

При порушення режиму лікування у графі «Відмітки про порушення режиму» листка непрацездатності зазначають дату порушення режиму, засвідчену підписом лікаря. Види порушень режиму вказують у графі «Примітка» з обов’язковим записом у медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого (п 3.5 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом МОЗ від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532).

При порушенні хворим призначеного режиму вказують вид порушення:

  • несвоєчасна явка на прийом до лікаря;
  • алкогольне, наркотичне, токсичне сп’яніння, під час лікування;
  • вихід на роботу без дозволу лікаря;
  • самовільне залишення закладу охорони здоров’я;
  • виїзд на лікування в іншому закладі охорони здоров’я без відмітки про дозвіл виїзду;
  • відмова від направлення або несвоєчасна явка на МСЕК тощо (п. 4.1 Інструкції № 532).

При несвоєчасному прибутті хворого на чергове відвідування до лікаря:

  • у разі визнання хворого непрацездатним листок непрацездатності продовжують з дня відвідування лікаря;
  • у разі визнання хворого працездатним — у графі «Стати до роботи» пишуть літерами число і місяць та вносять запис «з’явився працездатним». Листок непрацездатності закривають датою, установленою лікарем, для прибуття хворого (п. 10 Інструкції № 532).

Застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, встановлений для них лікарем, або не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд (у т. ч. на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) чи медико-соціальну експертну комісію (МСЕК)), втрачають право на цю допомогу з дня допущення порушення на строк, встановлений рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності (ч. 2 ст. 23 Закону № 1105). Таким органом є комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, організації, установи.

ФСС зауважує, що відмітка у листку непрацездатності про порушення режиму, встановленого лікарем, є підставою для відмови у наданні матеріального забезпечення відповідно до вимог частини 2 статті 23 Закону № 1105 з дня допущення порушення на строк, визначений комісією із соціального страхування підприємства.

За інформацією Київського міського відділення
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності