Неповний робочий час і відпустка за ненормований робочий день

20 червня 2017
117
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Працівник прийнятий на роботу за сумісництвом на посаду, для якої колективним договором передбачено надання відпустки за ненормований робочий день. Чи матиме право сумісник на цю відпустку?

Відповідь

Ненормований робочий день не застосовують для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем (п. 2 Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджено наказом Мінпраці України від 10.10.1997 № 7; далі — Рекомендації). Тобто, неповний робочий день є нормованим, оскільки не передбачає виконання робіт понад встановлену тривалість робочого дня. Тому підстави для надання щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день (далі — відпустка) — відсутні.

Натомість для працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня, ненормований робочий день може застосовуватися (п. 2 Рекомендацій), а відтак і відпустку роботодавець має надати.